گروه: اطلاعیه ها

اطلاعیه امور دانشجویی درخصوص تمدید کارت دانشجویی

کد خبر: 948 تاریخ انتشار: 1400/9/16

اطلاعیه امور دانشجویی در مورد تمدید کارت دانشجویی

دانشجویانی که کارت دانشجویی آنان منقضی شده است جهت دریافت برچسب تمدید کارت دانشجویی می توانند به امور دانشجویی دانشگاه واقع در مجتمع فرهنگی مراجعه نمایند.

برچسب‌ها : امور دانشجویی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور - کارت دانشجویی