گروه: اطلاعیه ها

مـدارك مـورد نيـاز ثـبـت نـام:

مـدارك مـورد نيـاز ثـبـت نــام کارشناسی ارشد

کد خبر: 235 تاریخ انتشار: 1395/6/24

مـدارك مـورد نيـاز ثـبـت نــام کارشناسی ارشد

بسمه تعالی

مـدارك مـورد نيـاز ثـبـت نــام کارشناسی ارشد

 1. تحويل  اصل مدرك دوره كارشناسي ( ليسانس ) و ريزنمرات  و 2 سري كپي ، دانشجوياني كه فاقد اصل مدرك تحصيلي (دانشنامه) مي باشند بايستي چك يا سفته اي به مبلغ                  ریال از بانك ملي تهيه و تحويل امور مالي نمايند و رسيد سفته درج در پرونده گردد .
 2. اصل شناسنامه عكس دارو دو برگ فتوكپي از تمام صفحات آن و اصل كارت ملي و دو برگ كپي در برگه A4 ( اصل شناسنامه و كارت ملي صرفاً براي تطبيق خواهد بود . )
 3. شش قطعه عكس 4× 3 تمام رخ كه اخيرا” تهيه و مشخصات دواطلب درپشت آن نوشته شده باشد ( براي مشمولين 12 قطعه )
 4. اصل و دو برگ فتوكپي مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان مرد
 5. فيش بانكي به مبلغ                           ریال   بابت هزينه خدمات آموزشي به حساب سيبا شماره 0216236245007 به همراه يك سري كپي از فيش واريزي
 6. فيش بانكي شهريه ثابت و حق بيمه دانشجويي به حساب سيبا شماره 0216236245007 .
 7. فيش بانكي به مبلغ                                 ريال به شماره حساب 0105740365007 نزد بانك ملي (سيبا)  با کد شناسه 5007500715 جهت دريافت كارت تغذيه. ( براي دانشجوياني كه تمايلي به دريافت كارت تغذيه ندارند نيازي به پرداخت اين وجه نمي باشد.)

 

مـراحـل ثـبـت نـام

 

 1. پيش مرحلهتوزيع فرم ثبت نام
 2. مرحله اول-  بررسي ليست آزمون و تشخيص هويت دانشجو
 3. مرحله دومتحويل اصل آخرين مدرك تحصيلي ( اصل مدرك دوره كارشناسي و ريزنمرات )
 4. مرحله سومتشكيل پرونده
 5. مرحله چهارم صدور معافيت تحصيلي 
 6. مرحله پنجم ـ ثبت اطلاعات
 7. مرحله ششممراجعه به بانك
 8. مرحله هفتم_امور مالي تحويل فيش هزينه خدمات آموزشي ( به همراه يك برگ كپي)
 9. مرحله هشتم   ـ تأييد اطلاعات دانشجو
 10. مرحله نهمصدور كارت دانشجويي
 11. مرحله دهمتأييد نهايي و تحويل پرونده
 12. مرحله یازدهم- دریافت برنامه ترمیک و کاتالوگ دروس رشته

آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

برچسب‌ها : ثـبـت نـام - کارشناسی ارشد - مـدارك