گروه: اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم انتخاب واحد و ثبت نام :

اطلاعيه مهم انتخاب واحد و ثبت نام

کد خبر: 243 تاریخ انتشار: 1395/7/11

اطلاعيه مهم انتخاب واحد و ثبت نام

بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان كليه مقاطع ورشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاداسلامي واحدنور

با توجه به اينكه زمان انتخاب واحد وحذف واضافه تمديد نخواهدشد هرچه سريع تر نسبت به انتخاب واحد و ثبت نام اقدام نمايند. عواقب ناشي ازعدم انتخاب واحد و ثبت نام بر عهده دانشجو مي باشد.

آموزش دانشگاه

برچسب‌ها : انتخاب واحد - تمدید - ثـبـت نـام