گروه: اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجويان شاهد وايثارگر :

شرکت در جشنواره آموزشي ـ تحصيلي (جايزه ملي ايثار)

کد خبر: 511 تاریخ انتشار: 1397/10/1 نویسنده: نبی خلیلی

به اطلاع دانشجويان شاهد و ايثارگر مي رساند جهت شركت در جشنواره آموزشي ـ تحصيلي (جايزه ملي ايثار) مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 97/10/01 به مسئول امور ايثارگران واحد تحويل نمايند.

بسمه تعالي

 

به اطلاع دانشجويان شاهد وايثارگر مي رساند جهت شركت در جشنواره آموزشي ـ تحصيلي (جايزه ملي ايثار) مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 97/10/01 به مسئول امور ايثارگران واحد تحويل نمايند.

بخشنامه مربوطه را مي توانند از مسئول امور ايثارگران واحد دريافت نمايند.

 

ستاد شاهد و ايثارگران واحد نور

برچسب‌ها : جایزه ملی ایثار - جشنواره آموزشي ـ تحصيلي - دانشجويان شاهد و ايثارگر