گروه: اطلاعیه ها

ثبت اطلاعات :

ثبت اطلاعات اداره كل شاهد و ايثارگران در خصوص تسهيلات احتماليِ

کد خبر: 512 تاریخ انتشار: 1397/10/2 نویسنده: نبی خلیلی

به اطلاع دانشجويان واجد شرايط ذيل مي رساند جهت ثبت اطلاعات در سايت اداره كل شاهد وايثارگران در خصوص تسهيلات احتماليِ،با در دست داشتن مدارك حداكثر تا تاريخ 97/10/04 به مسئول امور شاهد وايثارگران واحد مراجعه فرمايند.

بسمه تعالي

به اطلاع دانشجويان واجد شرايط ذيل مي رساند جهت ثبت اطلاعات درسايت اداره كل شاهد و ايثارگران در خصوص تسهيلات احتمالي، با در دست داشتن مدارك حداكثر تا تاريخ 97/10/04 به مسئول امور شاهد وايثارگران واحد مراجعه فرمايند.
1-  جانباز، همسروفرزند جانباز زير 25درصد
2-  آزاده، همسروفرزند زير6ماه اسارت
3-  رزمنده، همسروفرزند بالاي6ماه داوطلبانه


ستاد شاهد و ايثارگران واحد نور

برچسب‌ها : 0 - تسهيلات احتمالي - ثبت اطلاعات