گروه: اطلاعیه ها

امتحانات مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور:

راهنمای استفاده از سامانۀ امتحانات مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برای ترم تابستان 3-99-98

کد خبر: 685 تاریخ انتشار: 1399/5/31

راهنمای استفاده از سامانۀ امتحانات مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

راهنمای استفاده از سامانۀ امتحانات مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور – ترم تابستان 3-99-98

ورود به سایت امتحانات مجازی دانشگاه:

دانشجویان گرامی و اساتید محترم جهت دسترسی به سامانه امتحانات مجازی ترم تابستان 3-99-98 به آدرس:

http://vadana05.iauec.ac.ir/

مراجعه نمایند

دانشجوی گرامی، نام کاربری و کلمۀ عبور به صورت زیر است:
 نام کاربری : شمارۀ دانشجویی / رمز: کد ملی

 

آموزش تصویری پاسخ دادن آزمون تستی (دانشجویان):

 

آموزش تصویری پاسخ دادن آزمون تشریحی (دانشجویان):

آموزش تصویری پاسخ دادن آزمون تشریحی و بارگزاری فایل (دانشجویان):

 

برچسب‌ها : امتحانات - آموزش مجازی - سامانه امتحانات - مجازی