/ معاونت ها / اداره کل توسعه مدیریت و منابع انسانی / مدیرکل توسعه مدیریت و منابع انسانی

مدیرکل توسعه مدیریت و منابع انسانی


دکتر علیرضا درمیشی 


تلفن ثابت: 44523186-011

فکس: 44511743-011


E-mail: a.dormishi@yahoo.com  


سوابق تحصیلی:
1-    فارغ التحصیل رشته معدن ( استخراج) مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات -1375
2-    فارغ التحصیل رشته معدن( استخراج) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - 1383
3-    فارغ التحصیل دکتری معدن ( استخراج) مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود -1397
سوابق اجرائی و آموزشی و پژوهشی:
1-    سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد محلات و نور
2-    مدیرگروه دروس عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
3-    سرپرست پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور از سال 85 تا 92
4-    معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور از سال 1392 تاکنون
5-    تعداد مقالات چاپ شده در مجلات ISI :    6
6-    تعداد مقالات چاپ شده در مجلات غیر ISI :   3
7-    تعداد طرح های پژوهشی:    3


 


میزان بازدید: 7558   امتیاز این صفحه: 3

دفتر بازرسی ویژه هیات امنا


دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1068    ديروز: 1659    اين ماه: 32006    تاکنون : 1628920