/ معاونت ها / معاونت دانشجويي و فرهنگی / معاون دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجويي و فرهنگي واحد

دکتر عبدالرضا نوری شیرازی
دکتري برق – قدرت
Email: a_noorishirazi@iaunour.ac.ir
 

 

معرفي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
 


دانشگاه جامعه اي تكاملي است كه در آن دانشجو با حمايت و چالش و تلاش براي موفقيت روبرو مي گردد. دانشجويان در محيط دانشگاه فرصت مي يابند تا ارزش هاي شخصي شده -  هويت، هوش و توانايي ارتباط بين فردي خويش را در تعامل با ديگر اركان دانشگاه در معرض قضاوت و ارزيابي قرار دهند.
حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي همگام با بخش هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در تلاش است تا دانشجويان در محيطي آرام ، راحت و احساس آرامش و آسايش به اجراي برنامه هاي آْموزشي و پژوهشي خويش بپردازند. در ادامه اهم وظائف اين حوزه بطور اجمالي معرفي خواهد شد.
شرح وظایف معاون دانشجوئی:
۱-نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی ، و خدمات مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.
2-تدوین و پیشنهاد اصولی کلی برنامه های مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات.
3-تهیه و پیشنهاد دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
4-تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیتهای مربوط.
5-تهیه طرحهای لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اداره آنها.
6ـ ابلاغ شرح وظائف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با و ظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله .
7-تهیه و تدوین خط و مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معظلات و مشکلات اجتماعی ، فرهنگی ، روانی و خانوادگی آنها.
8ـ فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها و توانائیهای دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی ، هنری ، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.
9ـ مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشگاه مصوب ۱۹/۲/۷۵ هیات محترم امناء دانشگاه آزاد اسلامی.
10ـ برقراری ارتباط با وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول.
11ـ نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول.
۱۲-نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارشهای مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی واحد جهت استحضار ریاست واحد دانشگاهی.
13ـ پیشنهاد بودجه، نیروی انسانی وسایر نیازمندیهای واحد و تهیه گزارشهای لازم برای ریاست واحد دانشگاهی .
۱۴- تهیه و تدوین خط مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان و ارتقاء امور نقل وانتقالات، خوابگاه، امور شاهدو ایثارگر، نظام وظیفه
دفتر مشاوره و دفتر نشریات و تشکل ها.


میزان بازدید: 4446    فراخوان همکاری در تولید محتوی - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 223    ديروز: 3081    اين ماه: 3304    تاکنون : 3321295