امور خوابگاه

امور خوابگاه‏ها


برنامه ريزي و کنترل امور خوابگاه ها در اين بخش از معاونت دانشجويي فرهنگي انجام ميشود. در حال حاضر اين واحد فقط قادر به ارائه سرويس به دانشجويان دختر مي باشد و دانشجويان متقاضي مي توانند جهت بستن قرارداد به امور دانشجويي مراجعه نمايند.

مقررات اسکان
   1ـ تکميل فرم استفاده از خوابگاه پس از موافقت امور دانشجويي توسط دانشجو؛
   2ـ پرداخت به موقع اجاره بهاي خوابگاه؛
   3ـ مقيد بودن به رعايت مقررات و موازين تعيين شده از طرف دانشگاه در کليه امور؛
   4ـ رعايت ساعت ورود و خروج اعلام شده از طرف سرپرست خوابگاه؛
   5ـ تمکين نمودن از دستورات جابجايي و تغيير اتاق ها طبق نظر و صلاحديد سرپرست خوابگاه؛
   6ـ در صورت مهمان شدن به خارج خوابگاه و آوردن مهمان به داخل خوابگاه بايد از قبل با امور دانشجويی هماهنگي لازم صورت پذيرد؛
   7ـ حفظ و نگهداري از وسايل و تجهيزات خوابگاه، در صورت تاييد اينکه آسيب وارده به نحوي از طرف دانشجو يا دانشجويان صورت پديرفته است افراد خاطي ملزم به پرداخت هزينه برآورد شده خواهند بود (مرجع بررسي اين موارد امور دانشجويي خواهد بود)؛
   8ـ عدم دستکاري در شبکه برق و ساير تاسيسات خوابگاه؛
   9ـ انعکاس مسايل و مشکلات خوابگاه به سرپرست خوابگاه.
مقررات عمومي و انضباطي
1ـ استفاده از لباس مناسب و حفظ شئونات دانشجويي و ارزش هاي اسلامي در خوابگاه و در زمان ورود و خروج؛
2ـ عدم استعمال دخانيات در خوابگاه؛
3ـ مطلع نمودن مسئول خوابگاه در صورت عدم مراجعه به خوابگاه به هر علت (بيماري و ...)؛
4ـ حفظ نظافت و رعايت بهداشت محيط خوابگاه و فضاي اطراف؛
5ـ رعايت شئونات زندگي اجتماعي از جمله احترام متقابل به ساير دانشجويان و همچنين مسئولين خوابگاه؛
6ـ مقيد بودن به رعايت حقوق ديگر دانشجويان در کليه امور به ويژه در استفاده نمودن از وسايل صوتي و تصويري در اتاق در حد اعتدال؛
7ـ تخليه اتاق و خروج وسايل شخصي از خوابگاه منوط به تسويه حساب مالي با دانشگاه و تاييد مسئولين خوابگاه مي باشد؛
8ـ در زمان تسويه حساب دانشجو ملزم به پرداخت هزينه وسايلي است که به نحوي به آنها آسيب وارد نموده است (مرجع تشخيص و برآورد هزينه امور دانشجويي دانشگاه مي باشد)؛
9ـ دانشجويان متقاضي مهماني در خوابگاه بايد با مراجعه به امور دانشجويي مجوز ورود به خوابگاه دریافت نمایند.
10ـ دانشجويان ساکن در خوابگاه براي آوردن مهمان بايد از قبل با امور دانشجويي هماهنگ نموده و مجوز مربوطه را دريافت نمايند.

هزينه خوابگاه
 1ـ هزينه خوابگاه ماهيانه بوده که هرساله از طرف دانشگاه مشخص خواهد شد. قرارداد خوابگاه فقط بصورت ساليانه بسته خواهد شد و در صورتي که دانشجو در طول سال به هر علتي تمايل به لغو قرارداد داشته باشد ملزم به پرداخت کامل تا پايان قرارداد خواهد بود؛
2ـ با دانشجوياني که در سنوات گذشته بصورت پيوسته از خوابگاه استفاده نموده اند و در ترم اول فارغ التحصيل شوند براي لغو قرارداد در حد امکان مساعدت لازم صورت خواهد پذيرفت؛
3ـ براي دانشجويان متقاضي مهماني در خوابگاه به ازاي هر شب مبلغي که مقدار آن هر ساله توسط حوزه دانشجويي اعلام مي گردد، هزينه دريافت خواهد شد.
 


میزان بازدید: 3395    فراخوان همکاری در تولید محتوی - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 253    ديروز: 3081    اين ماه: 3334    تاکنون : 3321325