امور تغذيه

امور تغذيه


تهيه و توزيع يك وعده غذاي گرم براي دانشجويان به قيمت يارانه‌اي كه رزرو و توزيع غذا توسط كارت هاي هوشمند تغذيه انجام مي‌شود. هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و مراجعه به دفتر اتوماسيون تغذيه واقع در بخش اداري امور دانشجويي (طبقه سوم ساختمان فني مهندسي) كارت هوشمند تغذيه دريافت و با استفاده از دستگاههاي رزرو غذاي نصب شده در ورودي‌هاي هر دانشكده و همچنين سلف سرويس نسبت به رزرو غذا اقدام مي نمايد.


میزان بازدید: 800   امتیاز این صفحه: 0

    دفتر بازرسی ویژه هیات امنا


    دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 14    ديروز: 1019    اين ماه: 6323    تاکنون : 1738545