/ معاونت ها / معاونت علمی (آموزشي-پژوهشی) / حوزه پژوهش / پایگاههای پژوهشی

پایگاههای پژوهشی

ادرس الکترونیک

نام پایگاه

https://journals.msrt.ir/

مجلات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://impactfactor.ir/

جستجوی ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات ISI

http://rsh.rvp.iau.ir/

اداره کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

http://mjl.clarivate.com/

پایگاه تامسون رویترز

https://www.scopus.com/

پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)

https://isc.gov.ir/

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)


میزان بازدید: 1048   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 893    ديروز: 1805    اين ماه: 64277    تاکنون : 2002799