/ معاونت ها / معاونت علمی (آموزشي-پژوهشی) / حوزه پژوهش / بخشنامه های مهم پژوهشی

بخشنامه های مهم پژوهشی

ردیف

بخشنامه

تاریخ بخشنامه

دانلود

1

آئین نامه طرحهای پژوهشی

19/5/1394

دانلود

2

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

18/9/1394

دانلود

3

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

28/1/1396

دانلود

4

آئين نامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكتري

15/2/1393

دانلود

5

فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر

8/03/1398

دانلود

6

فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی خرداد ۹۸

25/3/1398

دانلود

7

روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی

25/4/1396

دانلود

8

شرایط جدید محاسبه جایزه چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر

2/11/1396

دانلود

9

شرایط دفاع از رساله دکتری و تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) برای کلیه ورودیهای قبل و بعد از مهر 96

2/11/1396

دانلود

 

میزان بازدید: 34   امتیاز این صفحه: 0

دفتر بازرسی ویژه هیات امنا


دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 613    ديروز: 1317    اين ماه: 28634    تاکنون : 1588625