/ حوزه ریاست / رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه

 

رئيس واحد: دكتر صدرالدين متولي

دكتري جغرافيا با گرايش ژئومرفولوژي

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات در سال 1380 ،

استاديار و عضو هيأت علمي تمام وقت واحد 

متولد 1349


 

 

 


میزان بازدید: 7215   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 751    ديروز: 1725    اين ماه: 156475    تاکنون : 1198456