/ معاونت ها / معاونت اداري و مالي / معرفي معاونت اداري و مالي

معرفي معاونت اداري و مالي

 

معاونت اداري و مالي واحد: مهندس عليرضا درميشي
 
 
 عملكرد معاونت اداري و مالي
حوزه معاونت اداري ـ مالي در دانشگاه وظيفه پيشتباني و ارائه خدمات اداري و مالي در اجراي وظايف و مأموريت هاي دانشگاه را بر عهده دارد كه وظايف و اهم فعاليت هاي انجام شده اين حوزه به تفكيك در دوبخش اداري ومالي به قرار زير است :
 
الف ـ مديريت امور مالي                                  ( مدير مالي : محمد كاظميان )
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور با اتكال و استعانت از نيروي لايزال الهي فعاليت خود را با مبلغ 55 ميليون ريال دارايي از بدو تأسيس  ( زمان استقلال ) ابتداي سال مالي 78 آغاز نموده و پايان سال 86 با جمع دارائي به مبلغ 55/7 ميليارد ريال  از وضعيت و توان مالي مطلوب و روبه رشدي برخودار مي باشد . بررسي و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي اساسي و آمار و  ارقام مربوط به در آمد و هزينه حاكي از اين واقعيت است كه اين واحد دانشگاهي  حول محور مديريت كه همانا حركت از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب مي باشد را استراتژي و اساس كار خود قرار داده است . در بررسي  از عملكرد چند ساله واحد با برنامه ريزي  هاي گوناگوني  مواجه مي شويم كه از جمله آن مي توان به برنامه ريزي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت اشاره كرد .
 روند روبه رشد شهريه و صرفه جويي در هزينه ها در طي هفت سال گذشته موجبات  توسعه و تجهيز دانشگاه و گسترش كميت و ارتقاي كيفيت آموزشي كه از مهمترين اهداف مديريت واحد تلقي مي گردد  را رقم زده و متجلي ساخته است و آينده روشني را در اذهان ترسيم مي نمايد  از جمله عوامل ديگري كه رشد و شكوفايي واحد را بازگو مي نمايد تقليل هزينه ها و تسهيم بهينه آن مي باشد به  نحوي كه حوزه هاي مختلف دانشگاه ( واحد) را از آثار مخرب آسيب پذيري و اختلال  مبرا داشته است .
تشكيل جلسات منظم و مختلف از پيش تعيين شده درحوزه هاي مربوط اعم از كميسيون معاملات و كميته اعطاي وام و كميته بودجه  و000 از اقدامات مهم و اساسي ديگر واحد بوده است كه در تسريع و تحقق امور نقش بسزايي داشته است . باشد كه با همتي والاتر و درايتي بي نظير در راه تحقق اهداف و آرمانهاي دانشگاه  كه گسترش علم  و فرهنگ اصيل اسلامي است  گامهاي موثرتري برداريم .
اين حوزه در برگيرنده مشاغلي از جمله :
1-مدير امور مالي 2- مسئوول حسابداري 3- كارشناس امور مالي 4- كاردان امور مالي و حسابدار مي باشد .
1)شهريه تحصيلي :
1-1 از آنجائيكه شهريه منبع اصلي تأمين هزينه هاي دانشگاه محسوب مي گردد و  با عنايت به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي در زمره موسسات غير دولتي به شمار مي آيد ( از بودجه دولت برخوردار نمي باشد ) . براي ادامه انجام امور ناگزير به دريافت شهريه مي باشد .
 2 ) طبقه بندي دانشجويان از نظر وضعيت مالي و نحوه دريافت شهريه :
1-2-دانشجوياني كه داراي استطاعت مالي مناسب بوده و مشكلي درمورد پرداخت ندارند.
2-2- دانشجوياني كه در آمد آنان متوسط بوده و امكان پرداخت شهريه را به صورت يكجا  ندارند    
3-3 دانشجوياني كه وضعيت مالي مناسبي نداشته و قدرت پرداخت شهريه را ندارند .
3) نحوه دريافت شهريه در مورد دانشجويان با شرايط فوق :
1-3 شهريه بطور كامل و يكجا دريافت مي گردد .
2-3 با تقسيط شهريه و اعطاي وام ميان مدت شهريه دريافت مي گردد .
3-3 با اعطاي تخفيف شهريه و وام بلند مدت كه حتي در برخي موارد ممكن است تصفيه وام به بعد از فراغت از تحصيل نيز بيانجامد .
 صندوق رفاه دانشجويي در سال 1380 طي حكمي از سوي آقاي محمد حسين سدهي نيا مدير كل دفتر تسهيلات اعتباري ، مالي و رفاهي به منظور كمك به دانشجويان كم بضاعت و بي بضاعت درو احد نور تشكيل گرديده و از نيمسال اول 81 ـ 80 با پرداخت وام شهريه و ازدواج  شروع به فعاليت نموده و در همان نيمسال اول به تعداد 62 نفر وام پرداخت  نموده است . از نيمسال دوم 82 ـ 81 از سوي سازمان مركزي طي بخشنامه اي دريافت چك و سفته ( تقسيط شهريه ) به صندوق رفاه محول شده است كه صندوق رفاه علاوه برپرداخت انواع وامها نسبت به دريافت چك و سفته  ( تقسيط شهريه ) به صندوق رفاه محول شده است كه صندوق رفاه علاوه بر پرداخت انواع وامها نسبت به دريافت چك و سفته از دانشجويان اقدام مي نمايد . بطوريكه هر ترم بالغ بر ( 180 ) يكصد و هشتاد ميليون تومان اسناد از دانشجويان دريافت مي گردد كه پس از وصول به حساب  جاري واحد واريز مي گردد . ضمناً طي هماهنگيهايي كه سازمان مركزي دانشگاه با مسئوولين مركزي بانك ملت به عمل آورده اند سالانه مبلغي را  به عنوان وام دانشجويي در اختيار بانك ملت هر شهرستان كه داراي واحد دانشگاهي مي باشد قرار داده كه مسئول صندوق رفاه نسبت به معرفي دانشجويان نيازمند اقدام مي نمايد و از اين طريق تا حدودي از مشكلات دانشجويان  مرتفع مي گردد . مضافاً اينكه مسئولت مالي امور پژوهشي واحد نيز به صندوق رفاه واگذار گرديد ه كه در اين قسمت نيز با توجه به ججم كاري زياد صندوق رفاه اين كار نيز به نحو احسن انجام مي پذيرد :
صورت عملكرد صندوق رفاه از سال 80 لغايت نيمسال اول 87
نوع وام
سال
وام شهريه ميان مدت و بلند مدت
وام شهريه كوتاه مدت   
وام مسكن و ضروري
وام ازدواج
تعداد
مبلغ به ريال
تعداد
مبلغ به ريال
تعداد
مبلغ به ريال
تعداد
مبلغ به ريال
سال 1380
1
000/300/1
108
000/000/52
-
 
1
000/000/1
سال1381
-
-
154
000/000/124
-
-
7
000/000/10
سال1382
3
000/300/5
18
000/950/22
-
-
3
000/500/4
سال 1383
3
000/000/2
1164
000/187/436/1
2
000/000/4
5
000/500/12
سال1384
54
000/521/100
1804
000/798/824/2
2
000/800/4
7
000/000/21
سال1385
58
000/700/124
1829
000/000/934/3
1
000/000/2
9
000/000/35
سال1386
371
000/700/012/1
1441
000/750/078/3
10
000/600/21
8
000/000/55
نيمسال اول 1387
136
000/717/454
1619
000/377/152/4
8
000/600/27
10
000/000/90
                   
 
ب ـ مديريت امور اداري                                                  ( مدير اداري : محمدرضا فلاح)
اين مديريت داراي زيرمجموعه هاي اداره دبيرخانه ، اداره خدمات و نقليه ، كارگزيني و رفاه اجتماعي و اداره تداركات و انتظامات بوده است و ضمن هماهنگي زير مجموعه هاي مذكور با معاون اداري و مالي در انجام امور استخدامي ، تشكيلاتي و خدماتي فعاليت مي نمايد از فعاليتهاي بخش كارگزيني مي توان به انجام كليه امور مربوط به پرسنل تحت پوشش قانون كار ، به روز نگه داشتن تقويم تمديد قرار دادها و احكام آزمايشي و پيگيري مستمر جهت تكميل مدارك كاركنان ، هماهنگي جهت اصلاح و تطبيق پست هاي سازماني جديد و قديم مي توان نام برد در بخش نقليه ،‌اين حوزه با دراختيار داشتن يك دستگاه ميني بوس جهت اياب و ذهاب دانشجويان از خوابگاه به دانشگاه به بالعكس و اردوهاي سياحتي و زيارتي و همچنين يك دستگاه پيكان وانت و دو دستگاه سواري درساير امورات اداري نقش مهمي دارد در بخش چاپ و انتشارات نيز با داشتن چند دستگاه چاپ و تكثير نسبت به تكثير اوراق قسمتهاي مختلف دانشگاه اقدام مي نمايد .
 
اهم فعاليتهاي اين بخش
1-برقراري افزايش حقوق و مزاياي كاركنان طبق بخشنامه صادره .
2-جذب و بكارگيري 20 نفر نيروي شركتي در بخش خدمات .
3- صدور احكام كارگزيني و مأموريتي و ابلاغ بخشنامه هاي داخلي مربوط به كاركنان .
4-واكسينه نمودن كليه كاركنان به واكسن هپاتيت B در طرح سلامت واحد .
5- به روز كردن اطلاعات و اعزام به كارگاههاي باز آموزي حين خدمت .
6-برگزاري چندين كارگاه آموزش نيروي انساني براي افزايش بهره وري كاركنان و اعضاي هيأت علمي
7-برگزاري كارگاههاي منطقه اي از جمله كارگاه آموزش فنون اداري ،‌مديريت عملياتي و غيره .
8- ايجاد انبار كالاها و شناسنامه دار كردن كليه وسايل در حفظ اموال .
9- صرفه جويي در تمامي امور خريد و هزينه كردن ها .
10-نرم افزاري نمودن انبار دانشگاه و به روز كردن محاسبات مربوط به آن .
11-اعطاي وام هاي متعدد صندوق پس انداز ، ضروري ، رهن و مسكن به كاركنان و اعضاي هيأت علمي واحد .
12- واگذاري بوفه و نيز انتشارات دانشگاه به شركت خدماتي و پيمانكاري .
13-همكاري و هماهنگي با كليه حوزه هاي دانشگاه جهت تسريع در امور خدمات دهي و نيز خريد مايحتاج اداري .
14-واگذاري تنظيف ساختمانهاي اداري ، آموزشي و خوابگاههاي واحد به شركتهاي خدماتي صلاحيت دار با مجوز سازمان مركزي
15- انجام مكاتبات لازم با دفتر امور كاركنان سازمان مركزي جهت اخذ مجوز استخدام كاركنان قرار دادي .
16-بر آورد ميزان ملزومات و وسائل و اقلام مورد نياز دانشگاه
17-تهيه و تدوين آيين نامه و بخشنامه هاي داخلي بنا به دستور مقامات مافوق
18- تمديد بيمه مازاد درمان كاركنان و اعضاي هيأت علمي
19- تهيه ليست بيمه عمر كاركنان و اعضاي هيأت علمي
آمار كاركنان واحد
 
رسمي
قرار دادي
خريد خدمت
جمع
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
زير ديپلم
4
-
-
-
-
-
4
ديپلم
8
1
2
-
-
-
11
فوق ديپلم
3
-
2
-
-
-
5
ليسانس
13
7
يك
1
1
-
23
فوق ليسانس
3
1
ـ
-
-
-
4
جمع
31
9
5
1
1
-
47

 

 


میزان بازدید: 6728   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 511    ديروز: 984    اين ماه: 511    تاکنون : 1309147